Lista aktualności Lista aktualności

Informacja

Działania związane z obecną sytuację sanitarno–epidemiologiczną na terenie kraju

       Z uwagi na obecną sytuację sanitarno–epidemiologiczną na terenie kraju oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 Nadleśnictwo Resko informuje, że wprowadziło ograniczenie wizyt interesantów na terenie biura do niezbędnego minimum. Interesanci nie będą, bez uzasadnionych powodów, wpuszczani do wnętrza budynku biurowego, tylko obsługiwani w okienku przy głównym wejściu.

          W związku z powyższym, nadleśnictwo zwraca się z prośbą, by podstawowym sposobem kontaktu z pracownikami nadleśnictwa był kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. Wynika to również z faktu, że cześć pracowników biura realizuje zadania służbowe w sposób zdalny i nie jest dostępna na miejscu.

          Wierzymy, że spokój, racjonalność i przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia pozwolą na rychłe opanowanie pandemii i powrót do zwykłych procedur.