Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ekosystemy referencyjne

Zgodnie z wymogami zasad certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC (Forest Stewardship Council) zostały wyznaczone ekosystemy referencyjne (wskaźnik 6.4.1)

Powierzchnia ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Resko wynosi 579,01 ha, co stanowi 3% ogólnej powierzchni nadleśnictwa. Na obszarach ekosystemów referencyjnych nie prowadzi się zabiegów gospodarczych, z wyjątkiem wykonywania niezbędnych działań podnoszących walory przyrodnicze i służących zachowaniu tych ekosystemów. Ekosystemami referencyjnymi są m.in. lasy cenne przyrodniczo, drzewostany podtopione, parki zabytkowe itp.

Na zdjęciu autorstwa Krzysztofa Bieńkowskiego widoczne jest średniowieczne grodzisko