Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mandaty - pomoc

Otrzymałeś mandat karny wystawiony przez strażnika leśnego? Tutaj znajdziesz informacje gdzie należy się udać, w jakim terminie i w jaki sposób należy go uregulować.

Jak uregulować mandat karny

Płatności za mandat karny kredytowany należy dokonywać na oryginalnym formularzu, druku mandatu karnego kredytowanego (odcinki A i B) w banku, na poczcie lub przelewem.

Mandaty karne kredytowane powinny być uregulowane w terminie 7 dni od daty wystawienia mandatu karnego, w przeciwnym razie wszczęte zostaje postępowanie egzekucyjne bez uprzedniego doręczenia upomnienia ( zgodnie § 13 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 listopada 2001 r., w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 137, poz.1541 z późń.zm.).

Od 1 stycznia 2016 r. wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od tego dnia, należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole

nr : 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Rachunek ten jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które przekazywane są osobom ukaranym przez funkcjonariuszy  uprawnionych do prowadzenia postępowań mandatowych.

Dokonując wpłat z wykorzystaniem systemów bankowości online (samodzielnie) lub w placówkach podmiotów umożliwiających dokonanie przelewu (np. Poczta Polska, banki) ważne jest, aby:

  • w polu symbol formularza lub płatności wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY,
  • w polu identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności) wpisać serię i numer nałożonego mandatu karnego.

Przelew można zrealizować na stronie internetowej wybranego banku w zakładce zatytułowanej np. „przelew podatkowy", „przelew do urzędu skarbowego", „przelew US".

Organem właściwym w sprawach ewidencji, windykacji, udzielania ulg, płatności dotyczących mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest:

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu - ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 453 19 35.