Historia Straży Leśnej

Aby zrozumieć konieczność istnienia Straży Leśnej należy spojrzeć w przeszłość, w historię ochrony zasobów leśnych. W czasach rzymskich las był chroniony „dla potęgi imperium". Historia Straży, zajmującą się ochroną lasu, zwierzyny i innych dóbr leśnych sięga początków państwowości. W dziejach do ochrony lasu zatrudniano strażników, strzelców i innych funkcjonariuszy leśnych.

Podstawy funkcjonowania

Straż Leśną w Lasach Państwowych tworzy sie na mocy Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991r (Tekst jednolity: Dz.U.2011.12.59).

Uprawnienia

Uprawnienia Straży Leśnej w zakresie zwalczania i przeciwdziałania szkodnictwu leśnemu określają przepisy ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r. a w szczególności art. 47 stanowiący o uprawnieniach strażników leśnych.

Rodzaje szkodnictwa leśnego

Cechą charakterystyczną popełnianych czynów z zakresu szkodnictwa leśnego jest ich większa szkodliwość dla całości lasu niż bezpośrednia korzyść materialna uzyskana przez sprawcę.

Zasady udostępniania lasów

Każdy człowiek ma prawo do korzystania z wartości środowiska naturalnego oraz obowiązek jego ochrony - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach obowiązują stałe bądź okresowe zakazy wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie, mając na celu ochronę przyrody lub zapewnienie bezpieczeństwa ludziom.

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące przebywania w lesie, przemieszczania się po nim, zachowania się podczas spotkania z dziką zwierzyną i wiele innych pytań.

Wyniki działalności

Wyniki działalności w 2020 przeprowadzone przez Straż Leśną funkcjonującą w Nadleśnictwie Resko. Dotyczy zwłaszcza działań z zakresu zwalczania szkodnictwa leśnego.

Jednostki współpracujące

Zajrzyj tutaj jeśli szukasz kontaktu do jednostki współpracującej ze Strażą Leśną w Nadleśnictwie Resko, czy to do miejscowych komend Straży Pożarnej lub Policji, czy to do ośrodków rehabilitacji zwierząt dziko żyjących w Polsce.

Mandaty - Pomoc

Otrzymałeś mandat karny wystawiony przez strażnika leśnego? Tutaj znajdziesz informacje gdzie należy się udać, w jakim terminie i w jaki sposób należy go uregulować.