Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Miejsca kultury i pamięci

Na terenie Nadleśnictwa Resko ochroną konserwatorską objętych jest 10 obiektów dziedzictwa kulturowego

Należą do nich m.in. 4 średniowieczne grodziska pierścieniowate (leśnictwo Dąbie, Iglice, Starogard Łobeski, Trzaski), wczesnośredniowieczne cmentarzysko ciałopalne (leśnictwo Orzeszkowo), kopalnia łupków (leśnictwo Płoty), Park w Miłogoszczy, Park w Święciechowie, Park w Łagiewnikach, Park w Dąbiu i Park w Iglicach.

Do stanowisk archeologicznych można zaliczyć śródleśne cmentarze nieznanego pochodzenia (8 obiektów). Ciekawostkę historyczną stanowi pomnik nieznanego pochodzenia z napisem NON CEDO – w wolnym tłumaczeniu z łaciny „nie ustąpię", umiejscowiony na terenie leśnictwa Starogard Łobeski.

Na zdjęciu autorstwa Krzysztofa Bieńkowskiego widoczny jest pomnik NON CEDO