Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawa funkcjonowania

Straż Leśną w Lasach Państwowych tworzy sie na mocy Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991r (Tekst jednolity: Dz.U.2011.12.59).

Uprawnienia Straży Leśnej w zakresie zwalczania i przeciwdziałania szkodnictwu leśnemu określają przepisy ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r. a w szczególności art. 47 stanowiący o uprawnieniach strażników leśnych.

Ustawa o lasach z dnia 28.09.1991 r - otwórz dokument
 
Zobacz także:

Kodeks karny - otwórz dokument

Kodeks postępowania karnego - otwórz dokument

Kodeks wykroczeń - otwórz dokument

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - otwórz dokument