Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki działalności

Wyniki działalności w 2019 przeprowadzone przez Straż Leśną funkcjonującą w Nadleśnictwie Resko. Dotyczy zwłaszcza działań z zakresu zwalczania szkodnictwa leśnego i edukacji przyrodniczo leśnej.

Posterunek Straży Leśnej przy Nadleśnictwie Resko ujawnił 36 przypadków szkodnictwa leśnego, w tym: 3 przypadki kradzieży drewna, 1 przypadek kradzieży i uszkodzenia mienia Nadleśnictwa. Ujawniono 29 wykroczeń z art.: 82, 161, 162 K.W., za które sprawców ukarano, kierując się zasadą indywidualizacji wymiaru kary (waga wykroczenia, okoliczności jego popełnienia, jak też wcześniejsza karalność sprawcy), zgodne z aktualnie obowiązującymi prze­pisami prawa.

Przeprowadzono 6 akcji dotyczących legalności pozyskania drewna oraz zgodności przewożonego drewna z dokumentacją; pochodzenia surowców drzewnych u podmiotów zajmujących się obrotem i przetwarzaniem drewna; korzystania z lasu i przestrzegania przepisów zachowania się w lesie.

Współpracowano z Policją, Państwową Strażą Łowiecką i Prokuraturą, prowadząc postępowania przygotowawcze w sprawach o kradzieże drewna oraz inne przypadki szkodnictwa leśnego.

Organizowano okresowe akcje związane ze zwalczaniem szkodnictwa leśnego wspólnie z Policją, Państwową Strażą Łowiecką i innymi służbami.

Strażnicy leśni biorą czynny udział w szkoleniach doskonalących ich umiejętności niezbędne w służbie.

Przeprowadzono działania z zakresu edukacji przyrodniczo leśnej z dziećmi i młodzieżą.