Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki działalności

Wyniki działalności w 2020 przeprowadzone przez Straż Leśną funkcjonującą w Nadleśnictwie Resko. Dotyczy zwłaszcza działań z zakresu zwalczania szkodnictwa leśnego.

8 marca 2020 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwana też specustawą koronawirusową. 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii. Następnie w Polsce wprowadzony zostaje stan zagrożenia epidemicznego. Pomimo bardzo trudnych warunków związanych z panującą pandemią w minionym roku Posterunek Straży Leśnej przy Nadleśnictwie Resko ujawnił 13 przypadków szkodnictwa leśnego, w tym: 2 przypadki kradzieży drewna i uszkodzenia mienia Nadleśnictwa.

Ujawniono 11 wykroczeń z art.: 82, 161, 162 K.W., za które sprawców ukarano, kierując się zasadą indywidualizacji wymiaru kary (waga wykroczenia, okoliczności jego popełnienia, jak też wcześniejsza karalność sprawcy), zgodne z aktualnie obowiązującymi prze­pisami prawa.

Osiągnięte wyniki były mozliwe także dzięki współpracy z Policją i Państwową Strażą Łowiecką.