Lista aktualności Lista aktualności

Co robimy w lecie?

Okres intensywnej pracy przy pielęgnowaniu młodych drzew

Pogoda towarzysząca obecnej porze roku sprzyja rozwojowi grzybów. I to zarówno tych, które zbieramy do koszyka, jak również grzybów powodujących obniżenie jakości drewna pozyskanego z lasu i oczekującego na odbiór przez zakłady drzewne. By uniknąć utraty wartości surowca tartacznego latem zwalnia się tempo prac wycinania drzew dojrzałych. Wiąże się to z korzyściami przyrodniczymi, bowiem wiele gatunków ptaków wychowuje młode pokolenie w koronach wysokich drzew.

Duża ilość światła, temperatury około 20 stopni i zwiększona ilość opadów korzystnie wpływają również na rozwój roślin, w tym niepożądanych gatunków na powierzchniach najmłodszych lasów (upraw i młodników). Aby zmniejszyć konkurencję gatunkową wykasza się chwasty zielne (najczęściej uciążliwe trawy takie jak trzcinnik piaskowy), jak również wycina gatunki drzew i krzewów przeszkadzające hodowanemu młodemu pokoleniu.