Lista aktualności Lista aktualności

Przetargi, zamówienia i zarządzenia

  • Zamówienia publiczne Nadleśnictwa Resko (prowadzone w trybie ustawy o zamówieniach publicznych) publikowane są na przedmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce:

Zamówienia publiczne

  • Informacje o pozostałych przetargach (ogłoszenia i wyniki) zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  w zakładce:

Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia