Aktualności

Lasy Państwowe wchodzą w nową fazę w negocjacjach z firmą FSC International. Ich przedmiotem będzie kształt umów i reguł zapisanych w standardzie krajowym

Wydarzenia

Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji i posadź drzewo!

Korzystanie z dróg leśnych

Korzystanie z dróg leśnych w Nadleśnictwie Resko

Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych

W celu wprowadzenia jednolitych standardów realizacji prac we wszystkich jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzono do stosowania „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” (OSTWPL).

Zakup lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia

NADLEŚNICTWO RESKO JEST ZAINTERESOWANE ZAKUPEM LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA