Lista aktualności Lista aktualności

Kierowco nie zabijaj!!! ZWOLNIJ

W związku ze zwiększoną migracją i płochliwością zwierzyny leśnej, związaną z przedłużającym się okresem zimowym, a także niepokojem związanym z okresem zrzucania poroży Nadleśnictwo Resko prosi kierowców o zmniejszenie prędkości oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu przez tereny leśne, a także rolne w szczególności w okolicy zadrzewień. Notowane obecnie wtargnięcia zwierzyny na drogę zdarzają się podczas całej doby. Zwracamy uwagę na konieczność dostosowania prędkości pojazdu do warunków widoczności, z uwzględnieniem faktu doskonałego wtapiania się sierści zwierząt w tło lasu i nieużytków.