Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Resko gospodaruje obecnie na powierzchni 20009,50 ha, z czego grunty leśne stanowią 19045,42 ha. Lasy Nadleśnictwa zgodnie z Regionalizacją Przyrodniczo-Leśną na podstawach ekologiczno-fizjograficznych położone są w I Krainie Bałtyckiej w zachodniej części 4 Dzielnicy Pobrzeża Słowińskiego mezoregionie Równiny Słupskiej obejmującej swym zasięgiem obręb leśny Resko Wschód oraz znaczną część obrębu Resko Zachód.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.