Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Edukacja leśna społeczeństwa w zakresie wiedzy przyrodniczej oraz roli leśników w ochronie przyrody i kształtowaniu środowiska jest jednym z kluczowych zadań zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej

Nadleśnictwo Resko prowadzi działalność edukacyjną kierowaną do wszystkich zainteresowanych, od przedszkolaków do grup dorosłych. Zajęcia edukacyjne odbywają się w sali konferencyjnej z wykorzystaniem pomocy naukowych i narzędzi multimedialnych oraz w tzw. wiatach edukacyjnych przy siedzibie Nadleśnictwa Resko i na terenie szkółki leśnej w Miłogoszczy. Często organizowane są zajęcia terenowe w ramach wycieczek do lasu

Zobacz mapę

Na zdjęciu: sala konferencyjna w Nadleśnictwie Resko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu: PTASIA REMIZA – punkt edukacyjny i wiata przy siedzibie Nadleśnictwa Resko

Na zdjęciu: Ścieżka edukacji ekologicznej „Dorzecze Regi"