Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

 

Łowiectwo w Nadleśnictwie Resko

Gospodarka łowiecka jest prowadzona w oparciu o 10-letnie plany zagospodarowania łowieckiego opracowane dla obwodów łowieckich. Nadleśnictwa Resko sprawuje nadzór nad 6 obwodami łowieckimi dzierżawionymi przez koła łowieckie:

  • "Żubr" (Szczecin) - 80
  • "Knieja" (Szczecin) - 108
  • "Knieja" (Resko) - 81,83,109
  • "Eskulap" (Stargard Szczeciński) - 82

które zgodnie z zapisami planów hodowlanych prowadzą racjonalną gospodarkę łowiecką.

Średnia powierzchnia obwodu wynosi: 7573,29 ha (w tym leśna - 3263,02 ha).
Nadleśnictwo Resko wraz z sąsiednimi nadleśnictwami: Łobez i Gryfice, o podobnych warunkach przyrodniczo-hodowlanych, wchodzi w skład I rejonu hodowlanego.

Najczęstszymi szkodami wyrządzanymi w lasach Nadleśnictwa jest zgryzanie pędów głównych drzew oraz spałowanie (ogryzanie kory) przez jeleniowate.

Każdego roku na przełomie lutego i marca myśliwi i leśnicy przeprowadzają inwentaryzację zwierzyny na terenie nadleśnictwa.