Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Na podstawie porozumienia między Nadleśniczym Nadleśnictwa Resko a Starostą Łobeskim oraz Starostą Gryfickim Nadleśnictwo Resko pełni nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

  • Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:
  • doradzają (bezpłatnie) prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają (płatnie) sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • mogą organizować wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.