Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Na podstawie porozumienia między Nadleśniczym Nadleśnictwa Resko a:
•    Starostą Łobeskim
•    Starostą Gryfickim
Nadleśnictwo Resko pełni nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:
•    doradzają (bezpłatnie) prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
•    udostępniają (płatnie) sadzonki drzew i krzewów leśnych;
•    mogą organizować wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
•    sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.