Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna, sadzonek i choinek

Nadleśnictwo Resko prowadzi sprzedaż zarówno drewna, nasion, sadzonek, jak i choinek w okresie przedświątecznym. Detaliczna sprzedaż drewna i sadzonek prowadzona jest w oparciu o regulamin sprzedaży drewna w biurze Nadleśnictwa i w siedzibach poszczególnych Leśnictw.

Sprzedaż drewna w leśnictwach prowadzona jest w następujących dniach:
a) wtorek - leśnictwa: Pniewo, Dąbie, Orzeszkowo, Iglice i Łabuń Mały,
b) środa - leśnictwa: Dobrzyca, Starogard Łobeski, Płoty i Trzaski,
c) czwartek - leśnictwa: Pouliniec, Miłogoszcz, Ługawina i Łosośnica.
Miejscem sprzedaży drewna jest kancelaria leśnictwa w wyznaczony dzień tygodnia w godzinach od 7-10.
Wywóz drewna  będącego przedmiotem sprzedaży detalicznej następuje w dniu następnym po sprzedaży.
W ramach porozumienia z leśniczym, w sytuacjach wyjątkowych, na wniosek odbiorcy dopuszcza się wywóz drewna w inny dzień niż ustalono powyżej.

 

 

Sprzedaż choinek - przekierowanie na stronę portalu.

Sprzedaż sadzonek - przekierowanie na dedykowany portal.