Wydawca treści Wydawca treści

Zasady zgłaszania szkód łowieckich

W związku z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie (Ustawa z dnia 22 marca 2018r o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2018 Poz. 651), Nadleśnictwo Resko informuje, że z dniem 01.04.2018r, rolnicy powinni kierować zgłoszenia szkód łowieckich do właściwych terytorialnie wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).