Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasoby Leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 58 lat, a przeciętna zasobność przekracza 270 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 53,2 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 38,4 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 8,4 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 44 proc. – sosna
 • 13 proc. –  świerk
 • 12 proc. - olsza
 • 10 proc. – brzoza
 • 9 proc. – dąb,
 • 7 proc. - buk
 • 5 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 13 proc. – I klasa
 • 20 proc. – II klasa
 • 23 proc. – III klasa
 • 20 proc. – IV klasa
 • 9 proc. – V klasa
 • 5 proc. – VI klasa
 • 10 proc. – VI klasa i starsze