Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasoby Leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 58 lat, a przeciętna zasobność przekracza 270 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych
53,2 % – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
38,4 % – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
8,4 % – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych
44 % – sosna
13 % –  świerk
12 % - olsza
10 % – brzoza
9 % – dąb,
7 % - buk
5 % – pozostałe
 
Udział drzewostanów w klasach wieku
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).
13 % – I klasa
20 % – II klasa
23 % – III klasa
20 % – IV klasa
9 % – V klasa
5 % – VI klasa
10 % – VI klasa i starsze