Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa Resko

W obecnym kształcie Nadleśnictwo Resko zostało utworzone 01.01.1972 r. z połączenia dawnych Nadleśnictw Resko Wschód i Resko Zachód, które powstały w 1959 roku. W okresie przedwojennym lasy Nadleśnictwa Resko stanowiły własność prywatną, głównie dużych majątków ziemskich.

Pierwszy plan gospodarczy (prowizoryczny) wykonano na lata 1953/54 –1962/63, w którym określono podstawowe zadania dla obu Nadleśnictw.                   

Nadleśnictwo Resko, wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, gospodaruje obecnie na powierzchni 19980.19 ha, z czego grunty leśne stanowią 19001,45 ha. Lasy nadleśnictwa podzielone są na 2 obręby leśne : Resko Wschód (11237,21) i Resko Zachód (8743,36 ha) oraz na 13 leśnictw.

W obrębie leśnym Resko Zachód położona jest szkółka leśna o powierzchni 16,17 ha, która zaspokaja własne potrzeby Nadleśnictwa w zakresie produkcji materiału sadzeniowego do odnowień i zalesień, jak również produkuje sadzonki drzew i krzewów ozdobnych.