Położenie

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa wynosi 50 788 ha, a lasy położone są na terenie 4 powiatów (Łobez, Gryfice, Goleniów, Kołobrzeg) i 6 gmin (Resko, Płoty, Radowo Małe, Brojce, Rymań, Nowogard).

Historia

W obecnym kształcie Nadleśnictwo Resko zostało utworzone 01.01.1972 r. z połączenia dawnych Nadleśnictw Resko Wschód i Resko Zachód, które powstały w 1959 roku. W okresie przedwojennym lasy Nadleśnictwa Resko stanowiły własność prywatną, głównie dużych majątków ziemskich.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Resko uczestniczy w realizacji projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP" Jest on realizowany na terenie całej Polski w 58 nadleśnictwach, a jego działania obejmą zasięgiem obszar ponad 30 000 ha.