Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program „Zanocuj w lesie”

Korzystaj z pobytu na tych obszarach i uprawiaj aktywności typu bushcraft i surwiwal lub wybierz się na wycieczkę z noclegiem. Poczuj ducha lasu i udowodnij, że potrafisz przetrwać w środowisku naturalnym lub naucz się takiej umiejętności. Nie bój się kontaktu z naturą. Ciesz się i relaksuj w okolicznościach przyrody chroniąc ją równocześnie. Zdobywaj o niej wiedzę i postaraj się ją zrozumieć.

Mapy wraz z opisem obszarów są dostępne w formie pliku (Mapy obszarów wraz z opisem.pdf) znajdującego się u dołu strony.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US  (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 (iOS), z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. Regulaminem korzystania z obszaru, udostępnionym do pobrania w formie pliku (Regulamin obszaru Programu Zanocuj w lesie.pdf) znajdującego się u dołu strony.
 2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą.
  Aktualnie w Nadleśnictwie Resko miejsca wyznaczone do rozniecania ognia są w: leśnictwie Dobrzyca oddz. 213g (miejsce odpoczynku przy j. Dobrzyca), leśnictwie Płoty - ,,Kocierz”, oddz. 3i (obiekt turystyczny), leśnictwie Trzaski - ,,Trzaski”, oddz. 106h i leśnictwie Miłogoszcz, oddz. 195i. Drewno na rozpalenie ogniska w wyznaczonym miejscu przynieś ze sobą. Pamiętaj, że pozyskiwanie drewna i innego materiału w dowolnym celu, np. rozpalenia ognia czy budowy konstrukcji obozowych, jest zabronione!
 3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ Przed  wejściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
 4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3.   
 5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu. Informacje są dostępne w formie plików  (Prace gospodarcze w roku 2023 na obszarze zanocuj w lesie(...).pdf) znajdujących się u dołu strony.
 6. Z czasowymi wyłączeniami / zmianami przebiegu szlaków.
 7. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
 8. Na obszarze objętym programem „Zanocuj w lesie” nie dopuszcza się możliwości używania kuchenek gazowych
 9. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego do pobrania w formie pliku (Formularz zgłoszenia noclegów.docx) znajdującego się u dołu strony oraz przesłanie go na adres resko@szczecin.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Terminy polowań zbiorowych:

Kontakt telefoniczny (w godzinach urzędowania) do koordynatora programu w nadleśnictwie: +48 887 880 743.

Nadleśnictwo Resko przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.