Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody ustanawia się pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej

Pomniki odznaczają się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. Mogą to być okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Sędziwe drzewa objęte tą formą ochrony przyrody, jeśli nie stanowią zagrożenia dla ludzi lub mienia, winny pozostać na swoim miejscu aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu. Warto pamiętać, że nawet po swej śmierci pełnią wówczas ważną funkcję jako miejsce życia dla wielu gatunków bakterii, grzybów, owadów. Gnieżdżą się w nich również ptaki i ssaki.

Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Resko uchwałą rad gminnych ustanowionych zostało łącznie 25 pomników przyrody, w tym 21 pojedynczych drzew, 3 grupy drzew i 1 głaz narzutowy.

Na zdjęciu widoczny jest głaz narzutowy będący pomnikiem przyrody

Do najciekawszych pomników przyrody należy czereśnia ptasia (Prunus avium) w leśnictwie Starogard Łobeski objęta ochroną Uchwałą Rady Gminy z 29 czerwca 2001 roku. Jej szacowany wiek to około 75 lat, przy obwodzie przekraczającym 300 cm. Rośnie nad niewielkim źródliskiem w kompleksie lasów bukowych porastających strome wzgórza wynoszące się na około 30 metrów ponad poziom wody rzeki Regi.